Het Klavertje

 

THERAPIE OF BEHANDELING

Na afname van het intakegesprek en de gestandaardiseerde tests worden de resultaten samen met de observatiegegevens met elkaar in verband gebracht. Eventueel wordt een diagnose gesteld, waarna bepaald wordt of therapie al dan niet wenselijk is. Indien nodig wordt er doorverwezen naar andere instanties.

Bij kinderen wordt er op een zo speels mogelijke manier therapeutisch gewerkt. Ouders worden nauw betrokken bij de therapie. Vorderingen worden regelmatig besproken. Korte opdrachtjes of huistaakjes worden meegegeven zodat de kinderen thuis verder kunnen oefenen. Het Klavertje werkt zo goed als mogelijk samen met de school (de leerkracht, de zorgcoördinator, de taakleerkracht en het CLB). 

Volwassenen krijgen therapie in Het Klavertje. Eventueel kan ook therapie aan huis aangeboden worden in de omgeving van Het Klavertje.

De frequentie van de therapie is afhankelijk van de stoornis. Meestal worden kinderen en adolescenten 1u of 2x 30 minuten per week behandeld.

Op het Klavertje zijn onze logopedisten geconventioneerd. Dit betekent dat zij het honorarium vanuit het RIZIV hanteren die voor alle geconventioneerde logopedisten gelden. De tussenkomst van de mutualiteit is afhankelijk van de ernst van de stoornis, de duur en de plaats van behandeling. Indien er aan een aantal voorwaarden voldaan is, heeft men recht op een terugbetaling vanuit het RIZIV. In andere gevallen komen sommige mutualiteiten tussen vanuit de aanvullende verzekering. Of er wel of geen tussenkomst is vanuit de aanvullende verzekering, het percentage en de voorwaarden, kunnen sterk regionaal en per mutualiteit verschillen.
Onze kinesitherapeuten zijn niet-geconventioneerd. Dit betekent dat zij het voorgestelde honorarium vanuit het RIZIV niet hanteren en dat zij niet zijn toegetreden tot de conventie. Het tarief en de terugbetalingsmogelijkheden van de kinesitherapetische behandelingen worden steeds toegelicht aan de ouders tijdens het intakegesprek.

naar boven