Het Klavertje

 

> Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Zelfinstructietraining

Voor veel kinderen of jongeren ligt hun falen niet aan hun gebrek aan inzet. Ze hebben echter geen goede of gewoonweg geen studiemethode. Kinderen maken fouten omdat ze te impulsief werken, de opdracht niet goed lezen, niet aandachtig zijn, onnauwkeurig werken, zichzelf niet controleren. Wij trachten hen daarbij te helpen.

studiebegeleiding

In de begeleiding leren ze zichzelf instructies geven om zo hun probleemoplossende vaardigheden te vergroten. We leren de kinderen of jongeren gestructureerd werken via een praktische toepassing van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum. De training is gebaseerd op de vierstappenmethode van Meichenbaum (de 4 beertjes). Kinderen leren eerst na te denken (wat moet ik doen?, hoe ga ik het doen?), vooraleer ze een handeling uitvoeren. Ze leren ook zichzelf corrigeren.

 

Studiebegeleiding

De periode waarin een persoon zijn middelbaar onderwijs beleeft, is meestal de belangrijkste in iemands leven naar vorming toe, dit zowel op niveau van kennisontwikkeling als qua persoonlijkheidsontwikkeling.
Op schoolgebied staat het secundair onderwijs synoniem voor grote veranderingen qua wijze van lesgeven, het niveau/snelheid van lesgeven en de hoeveelheid leerstof te verwerken. Daardoor wordt het zeer belangrijk voor iedere jongere zich te leren organiseren en de tijd efficiënt te leren gebruiken.

Bij een aantal leerlingen verloopt het leren en studeren echter zo moeilijk dat ze hun motivatie verliezen, slechte resultaten behalen, veel te lang achter hun boeken zitten met een teleurstellend resultaat of veel te weinig studeren. Daarom wordt gezocht naar een passende studiemethode. Een kerngedachte hierbij is dat elke leerling beschikt over een persoonlijke denk- en leerstijl, die verder uitgebouwd kan worden. Daarnaast kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen: aantekeningen maken, schema’s en samenvattingen maken, efficiënt de les volgen, een planning opstellen, volgen, aanpassen en evalueren, teksten studeren en zichzelf controleren. Het doel van deze begeleiding is zelfstandig en efficiënt studeren.

Qua persoonlijkheid is voor heel wat jongeren de adolescentie een periode van ontdekking, testen, onzekerheden, zichzelf in vraag stellen en zoektocht naar meer onafhankelijkheid.
Deze veranderingen en belangrijkheid in gedachte, focust de studiebegeleiding zich onrechtstreeks ook aan het werken aan de zelfzekerheid van de student en het plezier herwinnen ombepaalde vakken te studeren.  

Bij de begeleiding wordt er aandacht geschonken aan verschillende domeinen :

Organiseren van leer- en werkomstandigheden

 • Gebruik maken van hulpmiddelen
 • Maken van een planning (huiswerktijd – weekplanning – examenplanning)
 • Inrichten werkomstandigheden

 

Verkennen

 • Verkennen van de opdracht
  • verkennen van het blad
  • soorten opdrachten
  • nauwkeurig lezen van de opdracht
  • letten op de vraagstelling
 • Verkennen van de leerstof
  • verkennen van wat gestudeerd moet worden
  • oefenen van het verkennen op verschillende leervakken
  • aanduiden van de structuur op de leertekst zelf
  • inventariseren van de leerstof

 

Verwerken

 • Verwerken van een opdracht

-        herkennen van de opdracht en de oplossingsstrategie
-        zelf bedenken van oplossingsstrategieën

 • Verwerken van de leerstof
  • kernwoorden
  • structuur aanbrengen
  • verbanden leggen
  • argumenten kritisch beoordelen
  • conclusies op juistheid beoordelen
  • samenvatting
  • schema’s
  • tabel
  • maken van keuzes

 

Uitvoeren en inprenten

 • Het uitvoeren van een opdracht
 • Inprenten van de leerstof
  • bekijken eigen leerstijl
  • aanleren inprentingsstrategieën
  • geheugensteuntjes
  • toepassing op de eigen leerstof

 

Controleren

 • Het controleren van een opdracht
  • stappenplan
  • controlekaart
 • Het controleren van de leerstof
  • tips bij het controleren van kennis van de les
  • zelf vragen opstellen

naar boven