Het Klavertje

 

Visueel-ruimtelijke oriëntatie en inzicht

De ruimtelijke oriëntatie is het vermogen zich een voorstelling te vormen van objecten in 2 of 3 dimensies. Een goede ruimtelijke oriëntatie zorgt voor het gemakkelijk bepalen van posities (in, voor, onder, …), richtingen (van, naar, door, rondom, …) en afstanden (dichtbij, ver, …) en dit zowel in de werkelijke, de verkleinde, de afgebeelde, als de abstracte ruimte.

oriëntatie en inzicht

Op de basisschool is dit niet alleen van belang bij handvaardigheid en creatieve vakken maar ook bij rekenen. Naast het omkeren van lettertekens, is het omwisselen van letters en cijfers in woorden en getallen een veel voorkomende leermoeilijkheid bij lezen en schrijven. Deze reversies zijn nauw verbonden met een minder vlotte oriëntatie in ruimte of tijd.

Het ruimtelijk inzicht ontstaat vanuit de ruimtelijke oriëntatie. Een kind leert de omringende ruimte interpreteren en benoemen. Via het kijken en handelen, vormt het zich een beeld van de realiteit. Wanneer een kind deze vaardigheid niet of minder bezit dan heeft dit vaak een weerslag op het verwerven van een goed rekenkundig inzicht of planmatig denken.

Stoornissen in de ruimtelijke oriëntatie en het ruimtelijk inzicht kunnen aan de basis liggen van leermoeilijkheden zoals dyslexie, dysorthografie, dyscalculie en NLD.

naar boven