Het Klavertje

 

Lateralisatie

De lateralisatie is de fase in de neuro-motorische ontwikkeling waarbij de linker- of rechterhersenhelft de dominantie krijgt.

lateralizatie

Voor de leeftijd van ongeveer 6 jaar hanteert een kind beide handen en voeten doorgaans gelijk. De bewegingen zijn elkaars spiegelbeeld. Het kind heeft nog geen besef van links en rechts. Vanaf 6 jaar treedt de lateralisatie in. Er ontwikkelt zich een samenwerking tussen beide handen met een zekere “taakverdeling”: de ene hand voert uit, de andere hand assisteert. De voorkeurshand/-voet gaat steeds meer de handeling uitvoeren. Na de lateralisatiefase is de rechter- of linkerdominantie duidelijk.

Een late lateralisatie kan aanleiding zijn voor leerproblemen. Het aanvoelen en begrijpen van begrippen links en rechts is immers belangrijk in het aanvankelijke lees-, schrijf- en rekenproces. Sommige mensen evolueren niet naar een duidelijke dominantie en blijven ambidexter (tweehandig).

naar boven