Het Klavertje

 

Concentratie/werkhouding

Concentratie

Aandacht/concentratie is een moeilijk te definiëren concept. Het is essentieel voor allerhande cognitieve functies: schoolse vaardigheden, geheugen en planning.

concentratie


Er is sprake van concentratiemoeilijkheden indien een kind zijn aandacht niet of niet intensief genoeg op een bepaalde prikkel kan richten.

We maken tevens onderscheid tussen concentratieverlies en concentratiestoornissen.
Bij concentratieverlies bezit het kind de voor de taak vereiste concentratie wel, maar kan die op dat moment niet goed gebruiken.
Bij concentratiestoornisis de vereiste vorm van concentratie niet goed ontwikkeld waardoor het kind niet in staat is zich op een juiste manier te concentreren.

Concentratieproblemen kunnen in 5 groepen onderverdeeld

Problemen met de:
  • Selectieve aandacht
  • Volgehouden aandacht
  • Verdeelde aandacht
  • Aandachtscontrole/ aandachtsswitching
  • responsinhibitie

Bij de hulpverleningwordt al gauw gevraagd naar specifieke concentratie-oefeningen.  Dit zijn vaak speelse activiteiten. De waarde van aparte oefeningen is vaak beperkt. Concentratieoefeningen moeten zo dicht mogelijk aansluiten bij het werk in de klas

Werkhouding

Door middel van een zelfinstructiemethode (Meichenbaum) tracht men de werkhouding van het kind te verbeteren. Het doel van deze methode is niet enkel dat er een betere gedragsgewoonte ontstaat, maar dat het kind ook inzicht krijgt in zijn verbeterde werkhouding. Zo wordt het kind bewust van zijn handelingen en zal de concentratie ook verbeteren.

 

naar boven