Het Klavertje

 

Psychologie

Psychologische begeleiding

Op Het Klavertje kunnen kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar terecht voor psychologische begeleiding voor Sociaal-emotionele problemen : depressieve klachten en stemmingsproblemen, moeilijkheden door of tijdens de puberteit, angstklachten (sociale angstklachten en faalangst), omgaan met pestgedrag, … . Daarnaast kunnen ook psychosomatische problemen aangepakt worden.

 ‘Mindful’ werken plaatsen we centraal doorheen het begeleidingsproces. Deze manier van in het leven staan is voor velen echter niet zo vanzelfsprekend. Er wordt vaak gezocht naar een mogelijke oorzaak van problemen. Men denkt vaak eens te weten wat de reden van het probleem is, het probleem opgelost zal zijn. Dit piekeren kan je echter ook dieper ‘de put in duwen’. Doordat je je bewust wordt van wat er allemaal in je omgaat, ga je niet verder zoeken naar een reden: ‘Waarom gebeurt dit allemaal?’ ‘Waarom ik?’ ‘Waarom’ …? Het is beter om je problemen in het ‘hier en nu’ aan te pakken: de automatische piloot in ons hoofd stop te zetten en de piekerende gedachten te doorbreken.

 

Sociaal-Emotionele problemen

Sociaal-emotionele problemen komen meestal niet geïsoleerd voor. Vaak bestaat de klacht niet uit één probleem, maar zal dit samengaan met andere problemen.
In een eerste kennismakingsgesprek is het dan ook belangrijk om deze problemen te plaatsen. Vanuit dat punt kunnen we samen bekijken hoe we de dingen gaan aanpakken.

 

Depressieve klachten en stemmingsproblemen

Iedereen voelt zich wel eens somber of intens verdrietig. Daarbij gaan heel wat gevoelens, gedachten en gedragingen mee samen. Dat is normaal. Maar wanneer deze negatieve stemming blijft aanhouden spreken we van depressieve klachten of stemmingsproblemen.

Volgende alarmsignalen kunnen wijzen op mogelijke depressieve klachten :

 • je voelt je meer ongelukkig dan dat je je gelukkig voelt
 • je geniet niet meer van wat je altijd leuk gevonden hebt (praten met vrienden, een hobby, …)
 • je hebt minder energie, je voelt je futloos/moe
 • je hebt slaapproblemen (in slaap vallen, doorslapen, opstaan)
 • je hebt minder eetlust of een vergrote eetlust
 • je irriteert je sneller
 • je vindt het moeilijk om je gedachten erbij te houden
 • je schoolresultaten leiden er onder

 

Moeilijkheden door of tijdens puberteit

De puberteit is een periode van veel en snelle veranderingen. Je lichaam verandert, je wordt intense gevoelens gewaar, je krijgt andere interesses,… .  Je probeert een eigen (seksuele) identiteit te ontwikkelen, maar dit verloopt niet altijd zoals je dit zou willen. Soms lijkt het alsof niemand je begrijpt of wilt begrijpen. Soms begrijp je jezelf zelfs niet. Wanneer je in deze periode dan ook nog andere (emotionele) gebeurtenissen meemaakt, is het hek helemaal van de dam. 

Een moeilijke puberteit kan voor heel wat problemen of moeilijkheden zorgen :

 • een negatief zelfbeeld
 • slechte resultaten op school
 • eetstoornissen
 • gedragsproblemen (vb.: agressief worden)
 • depressieve gedachten
 • alcohol- en drugsmisbruik

 

Angstklachten

Angst is een normale reactie van ons lichaam. Het lichaam maakt zich klaar om te reageren op een dreigend gevaar. Het lichaam spant zich dus op om te vechten, te vluchten of te verstarren. Mensen met angstklachten spannen hun lichaam echter voortdurend op zonder dat zij zich hier bewust van zijn. Men bevindt zich dus in een constante ‘angst-modus’. We onderscheiden sociale angstklachten en faalangst.

Sociale angstklachten komen vaak voor bij kinderen, jongeren of volwassenen met een laag zelfbeeld. Zij hebben weinig zelfvertrouwen en zijn erg verlegen in contact met anderen. Ze voelen zich vaak kritisch bekeken en hebben schrik ‘het’ niet goed te doen. Schrik om zich belachelijk te maken in het bijzijn van andere kinderen of jongeren, bang om te stotteren, te trillen, te blozen, niet meer uit je woorden te geraken, … . Kortom deze angstklachten bemoeilijken je dagelijks functioneren of maken het zelfs onmogelijk.

Faalangst is een angst om te falen, te mislukken op verschillende domeinen. Dit kan gaan om een toets, een examen, een presentatie voor de klas brengen, een optreden van je dansclub, een atletiekwedstrijd, luidop te moeten lezen in de klas, angst om aan bord te moeten komen, … .  Je weet dat anderen je gaan beoordelen en je wilt het absoluut goed doen. Personen met faalangst hebben vaak een negatief zelfbeeld. Ze gaan hun prestaties vaak slechter beoordelen dan ze zijn. Ze blokkeren. Hierdoor kunnen ze hun gedachten bevestigd zien: “Zie je wel! Ik kan het niet.”
Bij faalangst kunnen er ook lichamelijke reacties optreden: rood worden, zweten, naar het toilet moeten, hartkloppingen, trillen. Zelfs maag- en darmklachten kunnen voorkomen.

We onderscheiden twee vormen van faalangst :

 • Actieve faalangst

Kinderen of jongeren met deze vorm van faalangst gaan heel veel studeren, klampen zich vast aan details, zijn soms extreem perfectionistisch, hebben concentratiemoeilijkheden, … .

 • Passieve faalangst

Deze kinderen of jongeren proberen bewust of onbewust hun ‘problemen’ of de zaken waarvoor ze bang hebben te ‘ontwijken’ : ze vertonen uitstelgedrag, schieten op het allerlaatste moment pas in gang, hebben concentratiemoeilijkheden, … .

 

Zelf pestgedrag vertonen of gepest worden
Pesten heeft de intentie om een ander doelbewust en systematisch fysieke en/of psychische schade toe te brengen.

Pesten kan zich uiten in:

 • de ander uitsluiten
 • de ander niet laten meedoen
 • de ander negeren
 • stelen of spullen vernietigen van de ander
 • de ander dwingen om iets te stelen
 • de ander dwingen om geld af te geven

Kortom de ‘pester’ oefent een zekere macht uit op de ‘gepeste’. Dit pesten zelf gebeurt soms uit een gevoel van onbehagen, frustratie of sociaal-emotionele problemen. Gepest worden langs de andere kant, kan leiden tot psychische klachten: stress, negatief zelfbeeld, faalangst, … . Daarnaast kan dit ook psychosomatische klachten tot gevolg hebben : hoofdpijn, buikpijn, … .

 

Psychosomatische problemen

Chronische vermoeidheid

Iedereen is wel eens moe. Maar wanneer we rusten, krijgen we terug energie. Het is pas wanneer deze vermoeidheid langer blijft bestaan (een aantal maanden), dat men zal spreken over chronische vermoeidheid. Chronische vermoeidheid gaat gepaard met allerlei pijnklachten : spierpijn, hoofdpijn en gewrichtspijn. Verder kunnen ook concentratieproblemen, geheugenproblemen, duizeligheid en spierzwakte voorkomen.

naar boven