Het Klavertje

 

> Psychologie

Psychologie

Intelligentie onderzoek

Intelligentie kunnen we omschrijven als de vaardigheid om goed problemen te kunnen oplossen, goed te kunnen leren en veel te weten.

Bij intelligentieonderzoek probeert men een beeld te krijgen van de intelligentie van een kind. Dit doen we door de prestaties na te gaan op een hele reeks subtests die verschillende cognitieve vaardigheden meten. We bekijken dan wat het prestatieniveau op dat specifieke moment is in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Een totaal IQ wordt berekend op basis van de resultaten op verschillende cognitieve vaardigheden. Hoewel het totaal IQ belangrijk kan zijn is het zeker even belangrijk om een analyse te maken van het profiel van sterke en zwakke cognitieve vaardigheden.


psychologie

 

De WISC III (Wechsler Intelligence Test for Childeren, 3e versie) is in Vlaanderen de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van 7 tot 16 jaar. Deze test meet echter maar een beperkt aantal cognitieve vaardigheden en wordt daarom aangevuld met subtests uit andere tests. Intelligentietests worden steeds heel uitgebreid onderzocht op hun betrouwbaarheid en waarde. Momenteel geldt het ‘CHC-model’ als één van de best uitgewerkte modellen. Volgens dit model is de algemene intelligentie opgebouwd uit verschillende cognitieve vaardigheden.
Door gebruik te maken van dit model kunnen we op een goede en onderbouwde manier een sterkte-zwakte analyse maken. Vanuit deze analyse kunnen we bekijken waar je kind goed in is en hoe deze sterkten optimaal kunnen gebruikt worden. Daarnaast kunnen de resultaten een verklaring en hulp bieden bij leermoeilijkheden.

naar boven