Het Klavertje

 

Psychologie

Intelligentiebepaling

Wanneer intelligentie de cognitieve vaardigheid is om een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor problemen van allerlei aard, kan het niet anders dan dat intelligentieonderzoek een onontbeerlijke component is in de diagnostiek van schoolse, klinische en (ortho-) pedagogische problemen.

psychologie

Binnen het intelligentieonderzoek wordt een inschatting gemaakt van het totale intelligentiequotiënt (intellectuele capaciteiten) en wordt een differentiatie gemaakt tussen meerdere aspecten van het intellectuele vermogen. Zo kan er een opdeling gemaakt worden in het verbale en het  performale IQ.   

Naast het bepalen van IQ-scores wordt ook een sterkte-zwakte analyse gemaakt van facetten zoals het logisch denkvermogen, verwerkingssnelheid, leervermogen, mogelijkheden tot abstract denken, visuele perceptie, ruimtelijk-visueel inzicht, verbale expressie … . Hoe verwerkt het kind of de jongere m.a.w. informatie?

Vaak biedt het begaafdheidsonderzoek belangrijke informatie bij het zoeken naar een verklaring voor leer- of gedragsproblemen.

naar boven