Het Klavertje

 

INTAKEGESPREK

Het onderzoek wordt voorafgegaan door een anamnesegesprek.
Bij kinderen gebeurt dit met de ouders. Volwassenen of adolescenten komen zelf op gesprek. Indien nodig vindt er nog een gesprek plaats met de partner of iemand uit de naaste omgeving.

Tijdens dit gesprek proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kind of de volwassene en zijn of haar ontwikkeling en/of evolutie. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt gepeild naar de verwachtingen van het kind, de ouders of de volwassene. 

Daarna wordt beslist of onderzoek al dan niet wenselijk is. Indien de hulpvraag niet binnen de werking van Het Klavertje past, wordt naar een zinvolle doorverwijzing gezocht.