Het Klavertje

 

> Dyspraxie

DYSPRAXIE

Dyspraxie is een onrijpheid van de hersenen met als gevolg dat boodschappen niet goed aan het lichaam worden doorgegeven. Het heeft invloed op tenminste 2% van de bevolking. Dyspraxie is een onzichtbare handicap.

dyspraxie

Grofweg bestaan er vier vormen van dyspraxie, die elk ook nog eens in verschillende gradaties en variaties kunnen voorkomen.
Ten eerste kan de dyspraxie betrekking hebben op het héle lichaam, waardoor het kind moeite heeft met handelingen waarbij het totale motorische systeem (de grove motoriek) moet worden ingezet, zoals bij ballet, gymnastiek of fietsen.
In andere gevallen beslaat de dyspraxie onderdelen van het lichaam, zoals de mond of handen. Het spreken of schrijven verloopt dan bijvoorbeeld moeizaam.
Bij conceptdyspraxie doorziet een kind het 'concept' van een handeling niet. In het ergste geval snapt het zelfs niet waar bepaalde voorwerpen, zoals een schaar of bestek, voor dienen.
Bij uitvoeringsdyspraxie, de meest voorkomende variant, levert de organisatie en uitvoering van handelingen problemen op. Het kind weet wel hoe het moet, maar kan het niet in praktijk brengen.

naar boven