Het Klavertje

 

DIAGNOSTIEK OF ONDERZOEK

Een onderzoek omvat steeds drie elementen:

  • Kwantitatieve gegevens
    Hoeveel fouten maakt het kind of de volwassene? Dit leidt meestal tot het bepalen van een beheersingsniveau. Waar situeert het kind of de volwassene zich t.o.v. de normen? (bv. klasgenootjes).
  • Kwalitatieve gegevens
    Welk soort fouten komen voor?
  • Observatiegegevens
    De kwantitatieve en kwalitatieve gegevens worden aangevuld met observatiegegevens. Hoe werkt de betrokkene? Werkt hij/zij door? Is hij/zij afgeleid? Raakt hij/zij snel ontmoedigd? ….

 

naar boven