Het Klavertje

 

DCD

De term Developmental Coördination Disorder’ (DCD) of ‘Ontwikkelingsstoornis van de Motorische coördinatie wordt gebruikt om kinderen te beschrijven die thuis of op school problemen hebben met taken die motorische vaardigheden vereisen. Deze kinderen bewegen onhandig, stuntelig, moeizaam en zijn minder gecoördineerd. Ze knoeien met het eten, zijn langzaam bij het aan- en uitkleden, hebben moeite met turnen, balspelen, met evenwicht en reactiesnelheid. Ze blijken opvallende en blijvende moeilijkheden te hebben met (fijne en grove) motorische vaardigheden. Het motorisch leerproces is bij hen verstoord.
Vaak treedt deze stoornis op in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD/ADD, dyslexie, dysorthografie en dyscalculie, NLD , autisme of vertoont het geassocieerde kenmerken zoals vertraging op ander ontwikkelingsgebieden, fonologische stoornissen, expressieve taalstoornissen en gemengde receptief-expressieve taalstoornissen.
De meerderheid heeft een gemiddelde intelligentie, maar heeft een probleem om dit uit te drukken in taal of schrijven.
Vaak wordt er gezegd dat de kinderen over de problemen heen groeien maar niets is minder waar. Vele kinderen leren strategieën om er mee om te gaan. Wanneer een kind met dyspraxie bijvoorbeeld leert fietsen, betekent dit niet dat de coördinatie is verbeterd, maar dat het kind één vaardigheid heeft geleerd.
Kinderen met DCD hebben ook hun sterke en positieve kanten. Ze hebben vaak een uitstekend lange termijngeheugen als het gaat om ervaringen en/of gebeurtenissen. Hun verbale vaardigheden zijn goed. Ze hanteren een vlot taalgebruik en hebben een goede woordenschat.

 

Mogelijke zwakkere kanten van kinderen met DCD :

 • Aandachtstekort
  • verhoogde afleidbaarheid
  • soms teveel aandacht vragen van derden
 • Ruimtelijk bewustzijn
  • zwakke oriëntatie in tijd en ruimte
  • moeilijk klok kunnen lezen
  • beperking in het besef waar je je bevind in relatie tot je omgeving
  • gebrek aan lichaamsbewustzijn
  • zwakke kennis van de begrippen links, rechts, voor, na, boven, onder, ….
 • Visueel ruimtelijke vaardigheden
  • moeite met constructies
  • kunnen zich ‘driedimensionaal’ moeilijk iets voorstellen
 • Organiseren en ordenen
  • moeilijkheden om taken te plannen en uit te voeren
  • vaak zijn agenda’s onvoldoende ingevuld
  • problemen bij het vertellen van een verhaal (begin, midden en einde)
 • Fijne motoriek
  • Problemen met schrijven, tekenen, schoenen vastmaken, spelen met lego of constructiemateriaal, het maken van legpuzzels
 • Grove motoriek
  • evenwichtsgevoel is niet optimaal
  • huppelen of op een rechte lijn lopen is moeilijk
  • fietsen en/of zwemmen is vaak niet of pas op latere leeftijd aangeleerd
  • het gooien en vangen van een bal is moeilijk
  • vaak op latere leeftijd leren stappen of als baby niet gekropen
 • geheugen
  • problemen met het onthouden van losse,op zichzelf staande gegevens
  • problemen met complexe opdrachten
  • vergeten van afspraken en spullen
  • zwak korte termijngeheugen
 • Sociale vaardigheden
  • soms onvolwassen gedrag door problemen met de tastzin of het ruimtelijk bewustzijn
  • overdreven emoties
  • ze vergeven niet snel en zijn vaak wispelturig
  • gedragsproblemen
  • soms last hebben van fobieën en obsessies

 

Vakken die problemen kunnen geven op school:

 • Nederlands
  • moeizaam overschrijven
  • veel overschrijffouten
  • spellingsproblemen omdat de concentratie voor lettervorming en –verbindingen veel energie vragen
 • Wiskunde
  • niet automatiseren van tafels en éénvoudige bewerkingen
  • problemen bij het gebruik van materialen zoals gradenboog, passer,…
  • schetsen of tekenen van figuren lukt moeilijk door hun zwakker ruimtelijk bewustzijn.
  • ‘lezen’ van ruimtelijk figuren, voorstellingen en indelingen
 • Vreemde talen
  • zinsbouw en zinsontleding worden vaak als zeer moeilijk ervaren
 • Aardrijkskunde
  • kaarten lezen
 • Lichamelijke opvoeding
  • problemen met oefeningen met snelle opvolgingen
  • evenwichtsproblemen
  • coördinatieproblemen

 

Er is geen genezing van dyspraxie mogelijk, maar een vroegtijdige behandeling maakt de kans op verbetering groter. Helaas worden veel van de vaardigheden die we vanzelfsprekend vinden nooit een automatisme als je last hebt van dyspraxie. Deze vaardigheden moeten dan ook worden aangeleerd.

naar boven