Het Klavertje

 

AANMELDING

Bij de telefonische aanmelding (op advies van school, CLB, artsen, kennissen, …) wordt de praktische werking van Het Klavertje uitgelegd, de tarieven worden meegedeeld en verdere afspraken omtrent een intakegesprek en eventuele onderzoeken worden gemaakt. Indien het kind of de volwassene al elders getest werd, worden deze gegevens opgevraagd.