Het Klavertje

 

MDO : MULTI-DISCIPLINAIR OVERLEG & OPVOLGING

Om de begeleiding zo optimaal te laten verlopen, is het belangrijk dat alle partijen goed op de hoogte zijn van de therapie en het leerprobleem of –stoornis.

Na elke therapiebeurt worden de ouders op de hoogte gebracht van de aangeleerde vaardigheden en evolutie tijdens de sessie(s).

Op vraag van de ouders, de school of de therapeut kan daarnaast ook een overleg op school plaatsvinden. Op dit MDO (multi-disciplinair overleg) worden zoveel mogelijk partijen uitgenodigd om de samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen.