Het Klavertje

 

Lichaamsschema

Het lichaamsschema is het subjectieve gevoel dat een kind over zijn lichaam heeft. Het lichaamsschema of het lichaamsbesef ontwikkelt mee met de ontwikkeling van het kind. Een goed lichaamsschema is een voorwaarde voor een goede ruimtelijke oriëntatie.

 

Hierbij kunnen we drie onderverdelingen maken.

  • Het kennen van de lichaamsdelen
    Lichaamsdelen aanwijzen, benoemen en functies ervan aangeven.
  • Het kennen van houdingen en bewegingen
    Aanwijzen, benoemen en uitvoeren van houdingen en bewegingen.
  • Het structureren van houdingen en bewegingen
    Het planmatig handelen bij het nadoen van houdingen en bewegingen.

 

naar boven